dobrovoľné dražby a realitné služby
dobrovoľné dražby a realitné služby od profesionálov
dobrovoľné dražby a reality
od profesionálov

Zvažujete sa zúčastniť dobrovoľnej dražby, ale neviete ako na to?

Dobrovoľná dražba je v dnešnej dobe, kedy ceny nehnuteľností atakujú historické maximá jedna z mála možností ako nadobudnúť vlastné bývanie za veľmi výhodných podmienok. Účasťou na dražbe pod naším vedením máte istotu, že celý postup a všetky úkony budú v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách, čo vydražiteľovi v budúcnosti minimalizuje riziko spochybnenia jeho vlastníctva.

Výhody dobrovoľnej dražby

Výhody

Možnosť získania nehnuteľnosti za nižšiu ako trhovú cenu a zároveň určuje jasné pravidlá nadobudnutia vlastníckého práva vydražiteľa.

Nevýhody dobrovoľnej dražby

Nevýhody

Je nevyhnutné disponovať príslušnou hotovosťou, pretože cenu dosiahnutú vydražením nie je možné financovať hypotekárnym úverom.

Obhliadka dobrovoľnej dražby

Obhliadka

Obhliadke nehnuteľnosti je potrebné venovať náležitú pozornosť, nakoľko nehnuteľnosť sa nadobúda tak, ako stojí a leží.

Zábezpeka dobrovoľnej dražby

Zábezpeka

Podmienkou účasti na dražbe je zloženie zábezpeky ešte pred začatím dražby, a to v hotovosti alebo prevodom na bankový účet dražobníka.

Príklep na dobrovoľnej dražbe

Príklep

Momentom udelenia príklepu licitátorom najvyššej ponuke spomedzi všetkých záujemcov sa stávate vlastníkom draženej nehnuteľnosti.

Odovzdanie predmetu dražby

Odovzdanie

Po úspešnom príklepe a úhrade ceny dosiahnutej vydražením na účet dražobníka je nehnuteľnosť bezodkladne protokolárne odovzdaná vydražiteľovi.

S nami sa vo svete dobrovoľných dražieb nestratíte.

V nasledujúcej časti si opíšeme detailne všetky kroky, ktoré musíte ako účastník dobrovoľnej dražby v postavení dražiteľa absolvovať, a to od výberu nehnuteľnosti, cez obhliadku, priebeh dražby až po odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti.

Výber z našej ponuky
Sledujte pravidelne naše najnovšie ponuky, aby vám neunikla nehnuteľnosť zodpovedajúca vašim kritériam, ktoré zohľadňujú cenu, lokalitu a pod.
Obhliadka predmetu dražby
Z oznámenia o konaní dobrovoľnej dražby a z inzercie v našej ponuke sa dozviete presný termín a miesto obhliadky draženej nehnuteľnosti.
Termín konania dražby
Príchod na dražbu v termíne a čase uvedenom v oznámení je nutné dodržať. Odporúčame prísť v dostatočnom predstihu, aby ste stihli registráciu.
Zloženie zábezpeky
Pred samotným otvorením dražby je potrebné sa zaregistrovať u dražobníka a zložiť ním určenú zábezpeku v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.
Priebeh a najvyššie podanie
V priebehu dražby sú účastníci postupne licitátorom vyzývaní na podanie svojej ponuky. Pokiaľ vaša ponuka bola najvyššia zo všetkých účastníkov, stávate sa vydražiteľom.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
Po úspešnej dražbe máte povinnosť ako vydražiteľ uhradiť na účet dražobníka cenu, ktorá zodpovedá rozdielu ceny dosiahnutej vydražením a zloženej zábezpeky.
Odovzdanie predmetu dražby
Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate momentom udelenia príklepu licitátorom. Po uhradení celej ceny vám dražobník protokolárne odovzdá predmet dražby a zabezpečí zápis vlastníckého práva v katastri nehnuteľností.