dobrovoľné dražby a realitné služby
dobrovoľné dražby a realitné služby od profesionálov
dobrovoľné dražby a reality
od profesionálov
údaje Aukcionár

Fakturačné údaje

Aukcionár, s.r.o.

Veľká Okružná 17

010 01  Žilina

IČO: 51580268

DIČ: 2120727642

Zapísaná v OR OS Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69792/L

adresa Aukcionár

Adresa a kontakty

Aukcionár, s.r.o.

Veľká Okružná 17

010 01  Žilina


web: www.aukcionar.sk

tel.: +421 910 601 006

e-mail:  info@aukcionar.sk

účet Aukcionár

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK55 1111 0000 0014 8826 1005

Variabilný symbol: číslo dražby

konateľ Aukcionár

Konateľ a licitátor

Mgr. Zuzana Karkóová

tel.: +421 910 601 006

e-mail: info@aukcionar.sk

Napíšte nám:

Správa: