dobrovoľné dražby a realitné služby
dobrovoľné dražby a realitné služby od profesionálov
dobrovoľné dražby a reality
od profesionálov

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľné dražby a aukcie organizujeme rýchlo a efektívne. Zároveň je pre nás samozrejmosťou kvalitné právne poradenstvo, čo je zárukou úspechu pri dodržaní všetkých právnych noriem a predpisov.

Realitné služby

Ponúkame vám profesionálny prístup a overené postupy pri predaji a prenájme nehnuteľností, zabezpečíme všetky služby od inzercie, cez právnu agendu až po odovzdanie nehnuteľnosti.

DRAŽBA


Dobrovoľná dražba ako forma mimosúdneho predaja založeného majetku je najrýchlejším spôsobom získania prostriedkov z neuhradenej pohľadávky a vysporiadania vzťahov medzi Dlžníkom a jeho Veriteľom.

AUKCIA


Aukcia je forma predaja, pre ktorý sú vopred stanovené podmienky. Pri aukcii potenciálni kupujúci predkladajú svoje ponuky a tovar pripadne tomu, kto ponúkol najvyššiu cenu, na rozdiel od priameho predaja tovaru kupujúcemu.

PREDAJ


Predaj a prenájom nehnuteľností pod naším dohľadom vám dáva záruku rýchleho a bezpečného uzatvorenia obchodu. Počas celej doby predaja sa snažíme získať maximálnu kúpnu cenu za ponúkanú nehnuteľnosť.

VÝKUP


Chcete predať váš dom, byt, objekt alebo pozemok a nemáte čas čakať, kým sa nájde vhodný kupujúci? Vykupujeme všetky typy nehnuteľností v hotovosti a preto vieme klientovi ponúknuť okamžité riešenie situácie.Čo získate?


Spoľahlivý
partner
Právny
servis
Overené
postupy
Rýchle
jednanie
Diskrétny
prístup
Garanciu
kvality
Veríme, že využitím našich služieb súvisiacich s výkonom a organizovaním dobrovoľnej dražby spoločne zúročime naše dlhoročné skúsenosti nadobudnuté v oblasti právnej agendy aplikovanej priamo v praxi. Rovnako naše služby, ktoré poskytujeme v rámci  realitného trhu pri predaji a prenájme nehnuteľností sú na vysoko profesionálnej úrovni.
O nás

Aukcionár, s.r.o. - dražobná spoločnosť sa zaoberá vykonávaním dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527 / 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323 / 1992 Zb o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
História

Založenie spoločnosi Aukcionár, s.r.o. v roku 2018 bolo vyustením našej dlhoročnej praxe a získaných skúseností v oblasti právnej agendy, ktoré týmto spôsobom poskytujeme ďalej všetkým našim klientom. Hlavnou prioritou našej spoločnosti je profesionalita bez kompromisov.
Novinky

Neprehliadnite naše najnovšie ponuky z realitného trhu a dobrovoľných dražieb organizovaných našou spoločnosťou.